©opyright

© All pictures / music on this website ”rage-he.se” and it’s sub domains is under protection by the copyright law.
If you want to use any of the pictures found on this website you must get a clearance by me first (Glenn Olsson)
Any violation on the above might result in legal action taken against you or your company.

———————————————————————————–

© Alla bilder / musik på denna webbsidan ”rage-he.se” och dess under domäner är skyddade av upphovsrätt lagen.
Om du vill använda dig av någon bild du hittar på dessa webbsidor, måste du först få tillstånd av mig (Glenn Olsson)
Bryter du mot ovan skrivna information, kan detta leda till rättsliga åtgärder mot dig eller ditt företag.